सचिन बोलतो MI vs SRH | मुंबई इंडियन्स

"चला या वातावरणाचे रक्षण करूया आणि सर्वतोपरी प्रयत्न करूया." - मास्टर ब्लास्टर त्याचे म्हणणे आहे.