शेन बॉन्डच्या एमआय एमिरेट्ससाठीच्या नवीन जबाबदारीबाबत महेला | मुंबई इंडियन्स

महेलाला बॉन्डला एमआय एमिरेट्ससाठी नवीन भूमिकेत पाहून खूप आनंद झालाय.

आपल्यालाही झालाय, हो ना पलटन?