#SA20Auction धोरणाबाबत महेला सांगताहेत | मुंबई इंडियन्स

ऑक्शनची वेळ झाली

महेला आपल्या सगळ्यांना #SA20Auction पूर्वी धोरणे आणि तयारी दाखवत आहेत.