Animesh Agrawal 93 pts
Samsung Galaxy A71
E.Prasanna Sharma 89 pts
MI edition BOAT Headphones
Varun K P 88 pts
MI Mug
Rajat Aggarwal 101 pts
Samsung Galaxy A71
Rashi Aggarwal 99 pts
MI edition BOAT Headphones
Gaurav Singh 97 pts
MI Mug
Kathit Mistry 98 pts
Samsung Galaxy A71
Makesh Kumar 96 pts
MI edition BOAT Headphones
Sonal Jain 91 pts
MI Mug
Amit Singh 105 pts
Samsung Galaxy A71
Smita Raskar 96 pts
MI edition BOAT Headphones
Subhash Raskar 96 pts
MI Mug
Gaurav Singh 102 pts
Samsung Galaxy A71
Suhas Kulkarni 100 pts
MI edition BOAT Headphones
Rahul Shah 97 pts
MI Mug
Sarvesh Jain 111 pts
Samsung Galaxy A71
Shubha Nikhade 105 pts
MI edition BOAT Headphones
Nishant Jain 105 pts
MI Mug
Karishma Rao 100 pts
Samsung Galaxy A71
Nishant Jain 97 pts
MI edition BOAT Headphones
Midhun M 95 pts
MI Mug
Zanin Abdulla 99 pts
Samsung Galaxy A71
Abhishek 98 pts
MI edition BOAT Headphones
Vidhi Aggarwal 97 pts
MI Mug
Jovin Mathias 81 pts
Samsung Galaxy A71
Ansuya Majethia 79 pts
MI edition BOAT Headphones
Jyoti Loncha 78 pts
MI Mug
Priti Singh 94 pts
Samsung Galaxy A71
Sangram Pawar 92 pts
MI edition BOAT Headphones
Vivek Admuthe 91 pts
MI Mug
Vimal R 91 pts
MI Mug
Abhinav Dineshan 96 pts
Samsung Galaxy A71
Akshay Khopkar 96 pts
MI edition BOAT Headphones
Akash Gamare 95 pts
MI Mug
Jovin Mathew 92 pts
Samsung Galaxy A71
Gowthaman J 91 pts
MI edition BOAT Headphones
Kalyani Donthula 89 pts
MI Mug
Shital Mane 99 pts
Samsung Galaxy A71
Ashwin Parmar 99 pts
MI edition BOAT Headphones
Meshan Mukeshbhai 97 pts
MI Mug
Anuj Chavan 98 pts
Samsung Galaxy A71
Vidit Patil 96 pts
MI edition BOAT Headphones
Varun K P 95 pts
MI Mug
Lavanya Jose 92 pts
Samsung Galaxy A71
Samyak Admuthe 91 pts
MI edition BOAT Headphones
Rashi Aggarwal 91 pts
MI Mug